O korzyściach fakturowania elektronicznie - Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Data sporządzenia: poniedziałek, 10 stycznia 2011
Rodzaj: Inny dokument/akt UE
Zakres: VAT, Międzynarodowe
Status: Komisja Europejska

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie dotyczy priorytetów w sprawie e-fakturowania. Komunikat omawia następujące priorytety:

- zapewnienie pewności prawa i jasnych warunków technicznych ułatwiających masowe wprowadzenie e-fakturowania;
- promowanie i wspieranie rozwoju otwartych i interoperacyjnych rozwiązań w zakresie e-fakturowania w oparciu o wspólne normy, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw;
- wspieranie wprowadzania e-faktur poprzez tworzenie struktur organizacyjnych, takich jak krajowe fora e-fakturowania oraz europejskie wielostronne forum.
 

autor: Komisja Eropejska