Rada Podatkowa Lewiatana chce pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w całej Polsce

poniedziałek, 24 października 2011

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. 73% wskazuje, jako podstawową barierę rozwoju firmy, nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy, szczególnie w odniesieniu do podatków pośrednich Jednocześnie najwięcej firm (blisko 53%) wskazuje doradztwo podatkowe, jako usługę, która w największym stopniu byłaby przydatna w firmie. W odpowiedzi na to Lewiatan realizuje projekt Świadomy Podatnik, który ma pomóc sektorowi MŚP.

Bariery podatkowe są najbardziej obszerną częścią „Czarnej listy barier" Lewiatana publikowanej corocznie od 2002 r. Ta sytuacja nie ulega zmianie pomimo rozwijającej się oferty szkoleniowej i edukacyjnej oraz lepszej dostępności do materiałów informacyjnych (Internet).

Firmy MŚP rzadko korzystają z profesjonalnego doradztwa podatkowego, czyni tak tylko 1,5%, niechętnie finansują usługi szkoleniowe postrzegane jako drogie i mają trudności z korzystaniem z powszechnie dostępnych poradników internetowych, które posługują się specyficznym językiem prawnym, np. odwołaniami do przepisów i są słabo przystosowane do potrzeb grupy mającej niedostatek wiedzy (np. nie zawierają interpretacji sytuacji trudnych/ niejednoznacznych, z którymi firmy mają najwięcej problemów).

Duże firmy znacznie częściej (30%) stosują strategie podatkowe, tzn. są świadome istnienia alternatywnych rozwiązań w dziedzinie podatków oraz umiejętnie korzystają z doradców, którzy potrafią zaproponować konkretne rozwiązania dopasowane do strategii/ priorytetów firmy (m.in.: zmniejszające ryzyko podatkowe, pozwalające na planowanie i legalną optymalizację obciążeń podatkowych).

W ramach Rady Podatkowej powstała koncepcja realizacji programu zakładającego upowszechnienie wśród MŚP profesjonalnej wiedzy o instrumentach zarządzania podatkami w firmie oraz zbudowanie narzędzi ułatwiających firmom tworzenie i stosowanie strategii podatkowych. Aby umożliwić również mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, których zasoby są ograniczone dostęp do profesjonalnego doradztwa podatkowego założyliśmy Centrum Interwencyjne.

W ramach projektu eksperci podatkowi dokonają analizy i przygotują profesjonalne opinie prawne dla 100 przypadków zgłoszonych przez MŚP w zakresie stosowania przepisów podatkowych. Co więcej, spośród zgłoszonych problemów wybranych zostanie 30 najtrudniejszych przypadków, tzn. takich, które generują największe zagrożenie dla przedsiębiorców np. z powodu trwającego postępowania podatkowego, gdzie eksperci podatkowi, poza przygotowaniem opinii prawnych, będą odpowiedzialni za bezpośrednie wsparcie przedsiębiorcy, tzn. przygotowanie prawidłowej interwencji do organów podatkowych, analizę dokumentacji przedsiębiorstwa na miejscu, wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową do właściwych organów.

POWRÓT