Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Data sporządzenia: poniedziałek, 28 sierpnia 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP, System podatkowy
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zakłada wprowadzenie narzędzi pozwalających w ocenie projektodawcy na ograniczenie wyłudzeń podatku VAT.

Projekt zakłada m.in.:

1)   dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych,

2)   nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach i danych z rachunków bankowych przedsiębiorców,

3)   uprawnienie dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do żądania natychmiastowej blokady rachunku bankowego na okres do 72 godzin,

4)   uprawnienie dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do zablokowania w drodze postanowienia rachunku bankowego przedsiębiorcy na okres 3 miesięcy.