Deklaracje VAT na 2017 r.

Data sporządzenia: środa, 14 grudnia 2016
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Ministerster Rozwoju i Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekty rozporzadzeń:


1)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293058/katalog/12398383#12398383 – wydawane w związku z likwidacją rozliczeń kwartalnych dla podatników inni niż mali podatnicy;


2)      w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293059/katalog/12398416#12398416 – wydawane w związku z likwidacją rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali oraz podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonano rejestracji jako podatników VAT czynnych;


3)      w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293060/katalog/12398449#12398449 – wydawane w związku w likwidacją możliwości składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne;


4)      w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293061/katalog/12398482#12398482 – wydawane w związku z likwidacją możliwości składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym za okresy kwartalne.