Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Data sporządzenia: środa, 20 listopada 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Podatki lokalne
Status: Sejm

W projekcie z dnia 4 listopada 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych zawarto propozycje nadania nowego brzmienia m. in. definicji budynku i budowli w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
Zmiana definicji budynku zgodnie z uzasadnieniem autora polega wyłącznie na doprecyzowaniu, że jest to budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Natomiast modyfikacja definicji budowli wynika z konieczności wykonania zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, który w uzasadnieniu do wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) zwrócił uwagę, że obecna definicja odwołująca się do przepisów prawa budowlanego budzi istotne zastrzeżenia i wskazane byłoby opracowanie autonomicznych dla ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicji ze względu na wyższe standardy jednoznaczności i określoności przepisów prawa podatkowego, aniżeli przepisów prawa administracyjnego. Nowa definicja odwoływać się będzie do Klasyfikacji Środków Trwałych.
W projekcie zaproponowano również dodanie definicji  garażu oraz uregulowanie zasad ich współwłasności tj. zniesienie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garażu stanowiącego odrębny przedmiot własności.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz