Prawo celne

Data sporządzenia: poniedziałek, 28 maja 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CŁO
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt nowelizacji wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10  w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, jak również z konieczności dostosowania krajowych przepisów prawa celnego do przepisów unijnych. TK orzekł o niezgodności art. 93 ust. 2 ustawy Prawo celne z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz