Posłowie koalicji zignorowali postulaty przedsiębiorców

Zakres: CIT/PIT

23 września Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt wprowadzający obowiązek rocznego rozliczania przez pracodawcę podatku za pracownika.

Lewiatan apeluje, by w ramach dalszej procedury legislacyjnej parlament przyjął poprawki, dzięki którym ten bardzo zły projekt destabilizujący warunki prowadzenia działalności oraz zwiększający koszty stosowania przepisów, stanie się akceptowalny.

Od samego początku, już na etapie prac rządowych, PKPP Lewiatan stanowczo protestowała przeciwko temu pomysłowi, wskazując na radykalne podniesienie kosztów działalności gospodarczej związanych m.in. z dostosowaniem systemów informatyczno-księgowych, zebraniem odpowiednich informacji od pracowników, wprowadzeniem nowych danych do systemów informatyczno-księgowych, z przeszkoleniem pracowników zajmujących się rocznymi rozliczeniami z tytułu podatków dochodowych w zakresie przepisów podatkowych, a także zatrudnieniem dodatkowych pracowników, obsługą relacji płatnika z urzędem skarbowym (korekty, postępowania podatkowe) oraz ryzykiem podatkowym związanym z popełnieniem błędów i pomyłek w rozliczenia podatników.

Podkreślaliśmy, że kosztem ok. 1 mln obywateli polskich prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników rząd chce przeprowadzić zmianę w zasadach rozliczania podatku PIT, kierując się wyłącznie potrzebami marketingowo-politycznymi oraz celami związanymi z uwolnieniem konkretnych zasobów w administracji skarbowej.

Pomimo wyraźnego sprzeciwu konfederacji i innych organizacji pracodawców co do istoty projektu, Lewiatan opracował poprawki, które mogłyby minimalizować koszty stosowania nowych przepisów przez pracodawców. Dotyczyły one m.in. możliwości zastosowania przepisów nowej regulacji dopiero od dochodów uzyskanych w 2010 r. (a nie od dochodów uzyskanych w 2009 r. jak proponuje rząd). Dzięki temu pracodawcy uzyskaliby czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych oraz przystosowanie struktur organizacyjnych do nowych wymogów. Sugerowaliśmy też zastosowanie „pozytywnego oświadczenia”, wprowadzenia wymogu składania przez pracownika oświadczenia warunkującego powstanie po stronie pracodawcy obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia podatku zamiast „negatywnego oświadczenia” przewidzianego w projekcie rządowym.

Pomimo burzliwej debaty nad projektem poprawki przygotowane przez PKPP Lewiatan nie znalazły uznania wśród większości członków Komisji Finansów Publicznych, w szczególności posłów koalicji rządzącej.

Lewiatan apeluje, by w ramach dalszej procedury legislacyjnej parlament przyjął poprawki, dzięki którym ten bardzo zły projekt, wprowadzający destabilizację warunków prowadzenia działalności oraz zwiększający koszty stosowania przepisów, stanie się akceptowalny. Uważamy jednak, że najlepiej byłoby, gdyby ten obowiązek wykonywały urzędy skarbowe posiadające niezbędne do tego dane i zaplecze.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
23 września 2009 r. , Warszawa