Poselski projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Data sporządzenia: wtorek, 18 grudnia 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Akcyza
Status: Sejm

Projekt zakłada określenie w nowy sposób przedmiotu opodatkowania wyrobów węglowych. Zgodnie z nową koncepcją opodatkowanie wyrobów węglowych następować ma na ostatnim etapie obrotu wyrobami węglowymi, czyli na etapie sprzedaży wyrobów nabywcy finalnemu. W związku z powyższym nastąpi rezygnacja z opodatkowania czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu dokonywanych na wcześniejszym etapie przez podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami węglowymi, którzy nie są nabywcami finalnymi oraz sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju pomiędzy tymi podmiotami, a także rezygnacja z opodatkowania eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych.

Projektowane jest opodatkowanie:
- nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu wyrobów węglowych przez nabywcę finalnego,
- sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju nabywcy finalnemu,
- użycia na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów innych niż wskazane w art. 31 a ust. 2 ustawy , przy czym za takie użycie uznawać również naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową tych wyrobów przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy,
- nabycia wyrobów węglowych lub posiadanie wyrobów węglowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który nie jest ich producentem, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów ich nabywcy lub posiadaczowi, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości,
- użycia lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźba kary,
- powstanie ubytków wyrobów węglowych.  

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz