Poselski projekt nowelizacji PIT

Data sporządzenia: wtorek, 20 listopada 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Sejm

Projekt dotyczy wprowadzenia trzyszczeblowej skali podatkowej. Proponuje się skalę podatkową, w której zarówno górna granica dochodu w pierwszym przedziale, jak i stawka podatkowa – 18% - pozostają bez zmian. W drugim przedziale skali podatkowej proponuje się wprowadzenie 30% stawki podatku. Oznacza to, że osoby o dochodach miesięcznych w przedziale 7 127 zł – 10 000 zł zyskają na proponowanej zmianie (ich dochody będą opodatkowane stawką niższą o 2 pkt prc. niż obecnie). Dla osób o rocznych dochodach wyższych niż 120 000 proponuje się stawkę podatku w wysokości 40% od nadwyżki ponad tę kwotę.

 Jednocześnie projekt ustawy przewiduje ulgę podatkową polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków na zakup lokalu na wynajem lub budowę w tym celu budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem.

 Skutki finansowe proponowanych zmian są neutralne dla budżetu państwa.