Poselski Projekt Nowelizacji OP - skrócenie długości postępowań

Data sporządzenia: środa, 19 czerwca 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP
Status: Sejm

Celem projektu jest wyeliminowanie niekorzystnej dla podatników praktyki organów podatkowych „obchodzenia” ograniczenia czasu trwania kontroli podatkowej wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projektodawca wskazuje, że ze względu na ograniczony czas na przeprowadzenie kontroli, organy podatkowe dokonują czynności zarezerwowanych dla kontroli w trakcie postępowania podatkowego.  Jednocześnie przepisy Ordynacji Podatkowej  (art. 140) umożliwiają wielokrotne przedłużanie postępowania podatkowego na wielomiesięczne okresy. Podatnicy, oprócz prawa do ponaglenia organu nie mają rzeczywistych instrumentów ochrony przed takim działaniem. 
W projekcie proponuje się, żeby o każdym niezałatwieniu sprawy w terminie organy podatkowe były zobowiązane powiadomić w formie postanowienia, na które służyło będzie przedsiębiorcy zażalenie do organu wyższej instancji, a w razie nieuwzględnienia zażalenia skarga do sądu administracyjnego.    
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz