Podzielona płatność w VAT - konsultacje

Data sporządzenia: poniedziałek, 15 maja 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Sejm

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie podzielonej płatności w podatku VAT (ang. split payment).

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT.

Podzielona płatności oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego.

W proponowanym systemie środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik będzie mógł wykorzystać wyłączenie do zapłaty VATu na konto VAT kontrahenta oraz do wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego. Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia, podatnikom którzy nie budzą żadnych wątpliwości fiskusa, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzję o zastosowaniu systemu podzielonej płatności podejmować będzie nabywca!