Podatki powinny być przejrzyste, proste i przyjazne

środa, 20 czerwca 2018

Podatki powinny być przejrzyste, proste i przyjazne. Przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, ale potrzebują stabilności i jasności interpretacji prawa. Ważne jest, aby upraszczać prawo podatkowe i aby nie byli karani ci przedsiębiorcy, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Doceniamy wysiłki resortu finansów w uszczelnianiu systemu podatkowego, jednak zwracamy uwagę, że koszty tego uszczelnienia ponoszą wszyscy przedsiębiorcy dostosowując się do zmian. W ostatnich dwóch latach luka podatkowa spadła z 27 proc. do ok. 14 proc. Daje to nadzieję na większe wpływy podatkowe w przyszłości i większy margines „luzu" dla przedsiębiorców.

Pozytywnie przyjmujemy zapowiedź likwidacji deklaracji VAT, ujednolicenia stawek tego podatku, wsparcia innowacyjnych firm poprzez wprowadzenie tzw. ulgi innovation box (5% stawki CIT/PIT od przychodów z wynalazków i patentów) i obniżenia stawiki CIT dla mikro firm do 9%.

Złą wiadomością dla przedsiębiorców jest natomiast zapowiedź zmian w zasadach rozliczania kosztów związanych z używaniem samochodów firmowych. Pomimo, że podniesiony ma zostać limit pozwalający zaliczać do KUP odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w firmie (z 20 tys. euro do 150 tys. zł), to wprowadzony ma zostać taki sam limit w przypadku opłat leasingowych od samochodów leasingowanych. Dodatkowo, na wzór regulacji vatowskiej, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do KUP jedynie 50% wydatków związanych z samochodem (koszty nabycia, napraw, paliwa), jeżeli istnieć będzie możliwość wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych.

Nowy sposób rozliczania firmowych aut zwiększy obciążenia biurokratyczne i koszty funkcjonowania firm. Odczują to przede wszystkim niewielkie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Negatywnie wpłynie to na branżę motoryzacyjną i leasingową.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

POWRÓT