Podatki niższe i przejrzyste, czyli PIT i ZUS według przedsiębiorców (18.06.09)

czwartek, 18 czerwca 2009

Ponad połowa przedsiębiorców opowiada się za jednolitą stawką podatku PIT, i to bez względu na sytuację gospodarczą. Większość z nich jest gotowa zaakceptować likwidację lub ograniczenie istniejących ulg i zwolnień podatkowych, jeśli miałoby się to wiązać z obniżeniem obowiązujących stawek. Ponadto przedsiębiorcy są zdania, że różnie interpretowane dotąd kwestie (np. opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników) powinny być jednoznacznie doprecyzowane.

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika, że przeważająca część przedsiębiorców (63%) jest za wprowadzeniem jednolitej stawki podatku PIT. Kolejne 17% ankietowanych opowiada się za takim rozwiązaniem warunkowo: ich zdaniem jedna stawka powinna zacząć obowiązywać wtedy, gdy poprawi się sytuacja gospodarcza.

Przedsiębiorcy są zgodni, że reforma podatku PIT powinna się wiązać likwidacją lub ograniczeniem ulg i zwolnień podatkowych. Aż 56% z nich stawia przy tym warunek, że zniesienie ulg powinno iść w parze z obniżeniem stawek podatku PIT. Za bezwarunkowym odejściem od obecnych przywilejów podatkowych opowiada się ponad 16% przedstawicieli biznesu. Jedyną preferencją dla podatników, którą ankietowani byliby skłonni utrzymać, jest ulga na dziecko.

Jacek Bajson, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, powiedział:
Wyniki naszego badania potwierdzają, że przyjazny dla podatników system podatkowy powinien być maksymalnie przejrzysty. W praktyce oznacza to wprowadzenie jednej stawki oraz radykalne ograniczenie ulg i innych preferencji podatkowych zaciemniających obraz regulacji fiskalnych. W zamian za to podatnicy oczekują zmniejszenia ciężaru podatków, czyli obniżenia stawek.

Uczestnicy badania PwC i PKPP Lewiatan opowiadają się za jednoznacznym doprecyzowaniem kwestii podatkowych, które dotąd różnie były interpretowane przez administrację skarbową. Chodzi o niejednoznaczne traktowanie niektórych świadczeń pracowniczych, np. pakietów medycznych dla pracowników, korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych czy udziału w firmowych imprezach integracyjnych. Zdaniem ankietowanych fiskus powinien przyjąć jednoznaczne i spójne stanowisko w tych kwestiach, nawet jeśli oznaczałoby to objęcie niektórych z tych obszarów podatkiem PIT. Większość przedsiębiorców (prawie 57%) jest zdania, że powinno się wprowadzić przepisy, które jednoznacznie obejmą obowiązkiem podatkowym korzystanie przez pracownika z mienia pracodawcy w celach prywatnych.

Przeważająca większość przedsiębiorców (75%) wyraża pogląd, że zasady obliczania kosztów uzyskania przychodów powinny być zmienione. Znacznie mniejsza jednomyślność panuje w kwestii, w jaki sposób należy je zmienić: podnosząc kwotę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów (12%), wprowadzając kwotę opartą nie na ryczałcie, a na rzeczywistych kosztach ponoszonych przez pracownika (27%) czy wreszcie likwidując obecną formułę, zastępując ją opodatkowaniem przychodów pracownika (36%).

W badaniu przeprowadzonym przez PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan wzięło udział 151 przedsiębiorców. Badanie zostało zrealizowane metodą ankietową w maju i czerwcu 2009 r. 

POWRÓT