Podatki bez reformy

poniedziałek, 30 października 2006

Sejm pozostawił ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową, ale odebrał firmom prawo do 30 proc. amortyzacji fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. Wprowadził również zmiany do Ordynacji Podatkowej. Za wiążącą będziemy teraz płacić 75 zł.

O tym, że nie będzie reformy systemu podatkowego wiedzieliśmy już od kilku miesięcy. Liczyliśmy jednak, że efektem nowelizacji nie będzie to, co ostatecznie przegłosowano w Sejmie 27 października, czyli likwidacja niektórych korzystnych dla podatników rozwiązań i wprowadzanie miejscami owszem pozytywnych, ale nie równoważących zmian niekorzystnych (przykładem mogą być zmiany zasad amortyzacji). Nawet jedno ze sztandarowych haseł nowelizacji Ordynacji podatkowej – instytucja sprawdzonego podatnika - okazało się jedynie hasłem, gdyż ostatecznie nie wprowadzono tej regulacji w życie.

Korzystne zmiany w nowelizacji CIT to m.in. pozostawienie uproszczonych zaliczek czy możliwości dokonywania darowizn na cele pożytku publicznego. Sejm pozostawił także ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową. Odebrał natomiast firmom prawo do 30 proc. amortyzacji fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. PKPP Lewiatan protestowała przeciwko tej likwidacji i choć udało się przekonać Komisję Finansów Publicznych do naszego stanowiska, w ostatecznym głosowaniu propozycja likwidacji zyskała poparcie większości parlamentarnej. W zamian wprowadzona została jednorazowa amortyzacja dla rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników (do 50 000 euro na zakup środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji oraz  środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych). 

W zakresie podatku PIT natomiast istotna dla samozatrudniających się może być zmiana polegająca na dodaniu nowego art. 5b stanowiącego o tym, jakie czynności nie będą traktowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Za taką działalność nie będą uznawane czynności, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wprowadzono również zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące wiążącej interpretacji. Będą one odpłatnie wydawane przez Ministerstwo Finansów. Jedna interpretacja będzie kosztować 75 zł.

Cały pakiet zmian w podatkach w części już uchwalony, w część procedowany jeszcze w Sejmie, to przykład zmarnowanej szansy na dokonanie oczekiwanych i pożądanych zmian.

Teraz pakiet ustaw podatkowych trafi do Senatu.

POWRÓT