Zatory Płatnicze - Poselski projekt zmian w PIT, CIT i VAT

Data sporządzenia: piątek, 31 sierpnia 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT, CIT/PIT
Status: Senat

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Celem projektu jest zmobilizowanie podatników prowadzących działalność gospodarczą do terminowego regulowania należności.

Proponowane przepisy mają na celu ograniczenie występowania zatorów płatniczych, które są wynikiem nieterminowego regulowania należności. Stanowią one poważną barierę w funkcjonowaniu firm, a w wielu przypadkach prowadzą do utraty płynności finansowej i upadłości przedsiębiorstw.  

Projekt wprowadza w ustawie o PIT i CIT obowiązek podwyższenia przez dłużnika podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych, jeżeli upłynął 30 – dniowy termin płatności, a kwota odpowiadająca wartości niezapłaconego zobowiązania została zaliczona przez niego do kosztów uzyskania przychodów lub zwiększyła wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Analogicznie podatnik (wierzyciel) będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, o kwotę niezapłaconej przez dłużnika wierzytelności pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, jeżeli upłynął 30 – dniowy termin płatności, natomiast wierzytelność została uprzednio zaliczona do przychodów. Ponadto projektodawca proponuje wprowadzenie w ustawie o podatku od towarów i usług prawa do pomniejszenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku gdy od terminu płatności wierzytelności upłynęło 30 dni.

Uwaga: projekt w części został włączony do Ustawy Deregulacyjnej III. W pozostałej częsci prac zaniechano.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz