Opodatkowanie bonów VAT będzie prostsze

czwartek, 22 listopada 2018
  • Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT definicji bonu jednego przeznaczenia (SPV) i bonu różnego przeznaczenia (MPV) oraz regulacje w zakresie ich opodatkowania.
  • Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan projekt ustawy nie budzi już teraz istotnych wątpliwości.

Projekt implementuje tzw. dyrektywę voucherową, której celem jest uproszczenie i ujednolicenie we wszystkich krajach UE sposobu opodatkowania bonów podatkiem VAT. Jego istotą jest, aby w przypadku bonów SPV, tj. kiedy w chwili emisji bonu znane jest miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz podatek VAT z tytułu tej dostawy, opodatkowanie następowało w chwili przekazania bonu. Natomiast w przypadku bonów MPV, kiedy miejsce dostawy oraz podatek VAT nie są znane w chwili emisji bonu, opodatkowanie podatkiem VAT następowało w chwili realizacji bonu, tj. w momencie przekazania towaru lub wyświadczenia usługi.

W ocenie Andrzeja Nikończyka, przewodniczącego Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan i partnera w KNDP projekt ustawy w kształcie przyjętym przez Komisję Finansów Publicznych nie budzi już istotnych wątpliwości. Co do zasady nowe rozwiązania uproszczą i ujednolicą podejście do opodatkowania bonów podatkiem VAT.

Ministerstwo Finansów, aby właściwie wdrożyć przepisy dyrektywy do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, przeprowadziło szerokie konsultacje społeczne, wyjaśniając i usuwając wiele zgłaszanych wątpliwości.

Ważne dla przedsiębiorców jest to, że odstąpiono od propozycji opodatkowania niezrealizowanych bonów MPV. Pierwsza wersja projektu zakładała, że w przypadku niewykorzystania bonu w terminie jego ważności opodatkowaniu podlegać miała tzw. usługa gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy. Taka konstrukcja nie występuje w innych krajach UE, co mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konkurencyjność polskich firm.

Warto zauważyć także, że posłowie Komisji Finansów Publicznych zdecydowali się doprecyzować w projekcie, że nie ulegną zmianie zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych w zamian za bony różnego przeznaczenia, w przypadku podlegających opodatkowaniu czynności nieodpłatnych.

Cieszy ponadto, że Ministerstwo Finansów przed wejściem w życie nowelizacji planuje opublikować objaśnienia, które pomogą przedsiębiorcom wdrożyć nowe przepisy. To bardzo dobra praktyka, która jest coraz częściej realizowana. W przypadku trudnych tematów, jak np. ostatnie zmiany w zakresie podatku u źródła i raportowania schematów podatkowych, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przeprowadzić konsultacje także w zakresie treści i zawartości objaśnień. To działania znacząco ułatwiają podatnikom wdrożenie nowych przepisów, jednocześnie gwarantując im bezpieczeństwo.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan 

POWRÓT