Opłaty celne - projekt rozporządzenia 2012.

Data sporządzenia: wtorek, 9 października 2012
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: CŁO
Status: Ministerstwo Finansów

Rozporządzenie określa stawki za przechowywanie towarów w depozycie lub magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny oraz stawki opłat i sposoby ich obliczania za czynności przewidziane w przepisach prawa celnego. Ponadto wydanie rozporządzenia jest wynikiem koniczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011r. sygn. akt P 29/10, w którym TK orzekł o niezgodności art. 93 ust. 2 ustawy Prawo celne z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne. 
W przedłożonym projekcie zaproponowano, iż w przypadku przechowywania towaru w depozycie urzędu celnego stawka opłaty określona zostanie, tak jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie opłat pobieranych przez opłaty celne, w formule procentowej z odniesieniem się, w przypadku towarów o statucie niewspólnotowym do wartości celnej towaru, a w przypadku towarów o statucie wspólnotowym do jego wartości rynkowej (5% wartości celnej lub wartości rynkowej towaru za każdy rozpoczęty miesiąc). 
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz