Opinia do rządowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Zakres: CIT/PIT, OPP

Proponowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 2306) w zakresie obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku przez płatników z urzędu są korzystne jedynie dla jednego podmiotu, czyli dla osób fizycznych, których jedynym dochodem jest dochód z pracy.

Niewątpliwie obowiązek pracodawcy, polegający na przygotowaniu rocznego zeznania podatkowego dla niektórych pracowników przy ich minimalnym zaangażowaniu, pomoże odciążyć ich od kwestii związanych z przygotowaniem i składaniem rocznego zeznania podatkowego oraz zapłaty rocznego podatku dochodowego. Taki system pozwoli na uproszczenie i przyspieszenie procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych pracowników, a i zapewne ustawodawca oczekuje, że uwolni to znaczną część potencjału aparatu skarbowego (płatnicy popełniają mniej błędów niż podatnicy).

Niemniej jednak zaproponowane w projekcie nowelizacji przepisy budzą nasz sprzeciw. Nie znajdujemy w nowelizacji pozytywnych aspektów w odniesieniu do pracodawców, na których będzie spoczywał obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych pracowników.

W ocenie PKPP Lewiatan zaproponowane w rządowym projekcie rozwiązania są nie do zaakceptowania. Dlatego też projekt powinien zostać odrzucony w całości. Jeżeli jednak Komisja miałaby zamiar, pomimo istotnych wad projektu, kontynuować prace legislacyjne, w załączeniu przekazujemy które poprawki, które naszym zdaniem mogłyby w istotny sposób zminimalizować koszty stosowania nowych przepisów w stosunku do płatników.