Odpowiedź MF na uwagi PKPP Lewiatan do projektu rozporządzenia z w sprawie sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (opinia z 13 lipca 2009 r.)

poniedziałek, 13 lipca 2009
POWRÓT