Nowy JPK_VAT i Centralny Rejestr Faktur

Data sporządzenia: środa, 5 grudnia 2018
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Konsultujemy projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Projekt zakłada m.in.:

  • modyfikację zakresu danych przekazywanych w ramach JPK_VAT,
  • zmiany w zakresie rozliczania VAT z tytułu importu w procedurze uproszczonej,
  • wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.