Nowelizacja VAT - kasy rejestrujące - nowy projekt

czwartek, 11 stycznia 2018

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych drugą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt z 11 grudnia 2017 r.).

W projekcie poszerzono katalog branż objętych obligatoryjnym obowiązkiem wymiany kas rejestrujących. Niektóre przepisy zostały doprecyzowane w wyniku zgłoszonych uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Regulacja dotycząca wystawiania faktur do paragonów zawierających numer NIP nabywcy (zmiana w art. 106b ust. 4 ustawy), nie będzie wprowadzona w tym projekcie ustawy. 

https://www.pb.pl/chaos-w-fakturach-vat-zazegnany-902399 

https://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/nadal-bedzie-mozna-wystawiac-faktury-vat-na,77,0,2395725.html

Konsultacje społeczne i przebieg procesu legislacyjnego - tutaj 

POWRÓT