Nowelizacja CIT/PIT/SDG

Data sporządzenia: środa, 27 stycznia 2016
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś. euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Płatności gotówkowe, dokonane na kwotę przekraczającą ten limit, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.