Nowelizacja CIT/PIT projekt 2013

Data sporządzenia: środa, 29 maja 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt z dnia 12 lutego, 14 i 29 maja i 10 lipca 2013 r.  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje m.in.:

  1. włączenie spółek komandytowych (S.K.) i komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) w zakres podmiotowy ustawy CIT,
  2. wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP,
  3. wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna),
  4. wprowadzenie przepisów wskazujących sposób określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
  5. wprowadzenie mechanizmu dobrowolnego przekazania 1% podatku CIT na rzecz jednostek naukowych e zakresie tworzenia innowacyjnych technologii i produktów.

Więcej o pierwszym projekcie ustawy z sierpnia 2012 r. - kliknij tutaj

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz