Nowe wymagania dla kas fiskalnych

Data sporządzenia: środa, 24 sierpnia 2016
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo/organ administracji

Ministerstwo Rozwoju przekazało od konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960). Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem zmiany rozporządzenia jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych i możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Ponadto zmiany mają zapewnić możliwość współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym oraz przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego, poprawić ściągalność podatków i ułatwić kontrolę dokonywanych transakcji.

Osiągnięciu postawionych celów służyć mają takie działania jak:

1. utrzymanie systemu homologacji urządzeń i oprogramowania fiskalnego;

2. wycofanie tzw. kas "dwurolkowych" z kopią papierową;

3. wprowadzenie standardów technicznych dla płatności bezgotówkowych, wprowadzenie standardu udostępniania klientom paragonów elektronicznych, wprowadzenie standardu komunikacyjnego pomiędzy kasami fiskalnymi i terminalami płatniczymi;

4. wprowadzenie dodatkowych wymagań technicznych w zakresie transmisji danych, w tym wprowadzenie standardu schematu pliku raportowania transakcji zgodnego z jednolitym plikiem kontrolnym - rozszerzenia o dane specyficzne dla kasy (np. numer fiskalny kasy), wprowadzenie standardu komunikacyjnego pomiędzy kasami fiskalnymi a centralnym repozytorium.

Projektowane rozporządzenie wiąże się z nowymi obowiązkami oraz z koniecznością poniesienia kosztów dostosowania się do nowych wymagań. Prosimy o zidentyfikowanie zagrożeń, kosztów i poziomu obciążenia przedsiębiorców i przekazanie ich w formie uwag.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz