Nowe propozycje wsparcia innowacyjności

Data sporządzenia: środa, 9 marca 2016
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT, Inne
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności. Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, i które skierowane będą do „innowatorów prywatnych” prowadzących działalność badawczo – rozwojową.

Proponowane rozwiązania to m.in.:

  • zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
  • „wzmocnienie” obecnie obowiązującej ulgi podatkowej na B+R oraz wprowadzenie dodatkowej ulgi dla inwestujących systematycznie,
  • zwrot wydatków ponoszonych przez nowopowstające przedsiębiorstwa (start-upy)
  • ułatwienia w rozporządzaniu mieniem przez państwowe jednostki badawcze,
  • bezterminowe prawo naukowców do udziału w korzyściach z komercjalizacji
  • umożliwienie uczelniom tworzenie więcej niż jednej spółki celowej.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz