Nowe kasy fiskalne

Data sporządzenia: środa, 20 września 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Sejm

 

Projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur oraz zmiany w systemie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji obrotu kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

Przesyłanie informacji o transakcjach rejestrowanych na kasach rejestrujących odbywać ma się w sposób ciągły i zautomatyzowany w określonych odstępach czasu za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.