Nie będzie dwóch stawek podatkowych od 2007 r.

piątek, 10 listopada 2006

Tak zdecydował Senat podczas zeszłotygodniowego głosowania. Poparcie Senatu zyskały za to poprawki senackiej komisji gospodarki niekorzystne dla organizacji pożytku publicznego. Senatorowie uznali, że prawo do odliczenia 1 proc. będą mieli tylko ci podatnicy, u których 1 proc. rocznego podatku nie będzie niższy niż 5 zł. Zmiany te musi jeszcze zatwierdzić Sejm.

Senat opowiedział się przeciwko poprawce PO do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzającej od 2007 r. dwie stawki podatku. Poparcie Senatu zyskały za to poprawki senackiej komisji gospodarki niekorzystne dla organizacji pożytku publicznego. 

Senatorowie zdecydowali, że prawo do odliczenia 1 proc. będą mieli tylko ci podatnicy, u których 1 proc. rocznego podatku będzie nie niższy niż 5 zł. Według Komisji gospodarki narodowej, chodzi o to, aby wartość darowizny była wyższa od opłaty za przelew bankowy na konto organizacji pożytku publicznego. Na dodatek Senat zdecydował, że opłata za przelew będzie potrącana z kwoty 1 proc. podatku. W efekcie OPP dostana darowiznę pomniejszoną o koszt przelewu. 

Senat opowiedział się przeciwko poprawkom korzystnym dla SKOK-ów, umożliwiającym zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu rezerwy na tzw. złe kredyty.

Bardzo ważna i korzystna dla podatników jest decyzja Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Senat przyjął poprawki znoszące ograniczenie wysokości spadku czy darowizny wolnych od podatku przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Sejm chciał, aby od 2007 r. były zwolnione z podatku, jeśli ich wartość nie przekroczy 1 mln zł.

POWRÓT