Publikacja danych podatkowych 4 500 największych firm

Data sporządzenia: czwartek, 29 czerwca 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje wprowadzenie do ustawy CIT przepisów pozwalających Ministrowi Finansów na publikowanie informacji zawartych w składanych przez podatników zeznaniach podatkowych.

Ujawniane mają być dane 4 500 firm o najwyższych przychodach oraz dane podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów, zawierające:

1. nazwę i numer NIP podatnika,

2. wskazanie roku podatkowego,

3. informacje o wysokości:

a) osiągniętych przychodów,

b) poniesionych kosztów uzyskania przychodów,

c) osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,

d) podstawy opodatkowania,

e) należnego podatku.

Dodatkowo Minister uprawniony będzie do wskazania efektywnej stopy podatku ustalonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz