Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności w VAT

Data sporządzenia: czwartek, 26 kwietnia 2018
Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz przedstawiciele strony społecznej zakończyli prace nad określeniem przesłanek dochowania przez przedsiębiorców należytej staranności w VAT – w pracach brali udział członkowie Rady Podatkowej.

Efektem prac jest dokument - Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Stanowić ma narzędzie wykorzystywane przy dokonywaniu oceny ryzyka braku dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Określa najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.

Podstawowe cele dokumentu to:

  1. wprowadzenie wspólnej dla całej KAS wskazówki oceny dochowania przez podatnika należytej staranności;
  2. określenie rekomendacji dla KAS w zakresie tego, co należy badać w pierwszej kolejności, uwzględniając te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów;
  3. zwiększenie pewności obrotu krajowego i przejrzystości działań KAS.

 

W dokumencie wskazano, że to organy podatkowe powinny ocenić, czy podatnik należycie zweryfikował swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej. Jeżeli podatnik podejmie działania wskazane w Metodyce to istotnie zwiększa się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności. Dopiero jeżeli zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, powinno mu zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku naliczonego. Niepodjęcie tych działań także nie powoduje automatycznie utraty prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. W przypadku kwestionowania rozliczeń w podatku VAT, podatnik może wykazywać, że dochował należytej staranności przy zawieraniu transakcji w dowolny inny sposób.