Konsultujemy projekt ustawy o podatku od towarów i usług

Data sporządzenia: {DATA_SPORZADZENIA}
Rodzaj: {RODZAJA_AKTU_PRAWNEGO}
Zakres: VAT
Status: {STATUS}
Termin konsultacji: 2010-09-14

9 września br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów pismo z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Najistotniejsze zmiany w projekcie dotyczą nowych stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011.

Ponadto projekt zawiera zmiany mające na celu: dostosowanie przepisów do zmian w prawie celnym, ułatwienie rozliczeń podatku związanych z importem towarów przesyłanych następnie za granicę, eliminację możliwości nadużyć podatkowych w obrocie niektórymi towarami czy prawami (np. nowe zasady rozliczania podatku przy obrocie złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych), nadto jednoznaczne wskazanie podatnika przy czynnościach wykonywanych przez podatników nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca działalności na terytorium kraju, uproszczenie procedury przechodzenia rolnika ryczałtowego na rozliczenie podatku według zasad ogólnych.

Projekt ustawy, uzasadnienie i ocena skutków regulacji

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i opinii dotyczących projektu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług na adres mblajerska@pkpplewiatan.pl do 14 września 2010 r.