Warunki zwolnień w akcyzie (rozporządzenie)

Data sporządzenia: poniedziałek, 26 października 2015
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: Akcyza
Status: Ministerstwo Finansów

Konsultujemy projekt z dnia 20 października 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy projekt rozporządzenia został sporządzony w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym, która uchwalona została ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479).

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia mają zostać wprowadzone zmiany polegające na:

  • wykreśleniu dotychczasowego przepisu § 2 dotyczącego obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości zużytej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania, oraz przekazywania oświadczeń o ilości zużytej energii elektrycznej oraz sposobie jej wykorzystania jako warunków zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy oraz
  • zmianie w § 6 polegającej na wykreśleniu przepisu (pkt 1) dotyczącego zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem w zakresie zwolnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy. Zmiana ta wynika z faktu, iż ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nie określa prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych jako warunku zwolnienia od akcyzy.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz