Rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej - kontrola, interpretacje, odsetki i inne

Data sporządzenia: poniedziałek, 16 listopada 2015
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: OPP
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r.,  które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.:

 • w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278771/katalog/12322101#12322101

 • w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278772/katalog/12322134#12322134

 • w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278804/katalog/12322540#12322540

 • w sprawie informacji podatkowych

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278811/katalog/12322771#12322771

 • w sprawie upoważnienia do  dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278863/katalog/12323219#12323219

 • w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278864/katalog/12323252#12323252

 • 7) w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny 

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278901/katalog/12323402#12323402

 • w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278865/katalog/12323285#12323285

 • w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278902/katalog/12323435#12323435

 • w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278903/katalog/12323468#12323468

 • w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

            http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278754/katalog/12321540#12321540

 • w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278755/katalog/12321573#12321573

 • w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278951/katalog/12324091#12324091

 • w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

             http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278751/katalog/12321441#12321441

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz