Konsultacje projektu nowelizacji VAT

wtorek, 7 lipca 2009

W załączeniu przekazujemy Państwu do konsultacji rządową nowelizację ustawy o VAT.

Główne zmiany zawarte w tej ustawie dotyczą:

 1. zmiany dotyczące kwalifikowania usług za pomocą PKWiU;
  w szczególności zwracam uwagę na potencjalne zmiany dotyczące zakresu usług dotychczas zwolnionych, w tym szczególności zdrowotnych, edukacji, sportowych i finansowych.
  W projekcie proponuje się przeniesienie zał. nr 4 do bezpośrednio do treści ustawy.
 2. zmiana definicji nieodpłatnego przekazania (wykreślenie odniesienia do celów nie związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem)
 3. zmiany dotyczące przedstawiciela podatkowego - wprowadzenie zasadniczej części regulacji do ustawy
 4. zmiany w zakresie rozliczania podatku importowego przez deklarację (zarówno dotyczące art. 33a, jak i 33b)
 5. zmiana 88 ust. 3a
 6. zmiany dotyczące wskaźnika, w tym do art. 90 ust. 10 (wykreślenie gdy wskaźnik poniżej 2 % i zmiany gdy wskaźnik powyżej 98 %)
 7. zmiana dotycząca fakturowania eksportu usług
 8. zmiany dotyczące kas fiskalnych
 9. zmiana polegająca na umożliwieniu dokonywania zwrotu podatku podróżnym również na rachunek bankowy oraz kilka innych.

Mamy tu zarówno zmiany dostosowujące do dyrektywy, zmiany postulowane przez nas (w całości lub części) oraz inne co do których wcześniej nie zabieraliśmy głosu.

Proszę wszystkich zainteresowanych w miarę możliwości o dokładne przeanalizowane zaproponowanych przepisów.

Uwagi proszę przekazywać do dnia 13 lipca 2009 r. na adres kbednarczyk@pkpplewiatan.pl.

POWRÓT