Konferencja prasowa - Fiskus przykręca śrubę podatnikom, czyli anty-optymalizacyjna nowelizacja CIT i PIT

Data konferencji: czwartek, 6 września 2012, 10:30

6 września odbyła się konferencja prasowa Rady Podatkowej PKPP Lewiatan - Fiskus przykręca śrubę podatnikom, czyli anty-optymalizacyjna nowelizacja CIT i PIT.

Na konferencji poruszono następujące tematy:

- opodatkowania CIT spółek komandytowo-akcyjnych,

- wprowadzenia dodatkowych regulacji w zakresie tzw. świadczeń w naturze,

- rozszerzenia regulacji dotyczącej tzw. cienkiej kapitalizacji na podmioty powiązane pośrednio z pożyczkobiorcą,

- poszerzenia zakresu podmiotowego regulacji w zakresie cen transferowych wraz ze zwiększeniem obowiązków dokumentacyjnych,

- implementacji wyroku TK dotyczącego przepisów Ordynacji podatkowej (zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych).

W konferencji udział wzięli: Adam Nikończyk - nowy Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, Rafał Ciołek – Przewodniczący Grupy CIT/PIT, Marta Szafarowska - Wiceprzewodnicząca Grupy Akcyzowej.