Konferencja "Jak zwiększyć wydobycie miedzi w Polsce", 30.09.2019

wtorek, 24 września 2019

Polska należy do krajów o największych rezerwach miedzi i potencjale wydobywczym. Mimo to wydobycie miedzi jest bardzo niskie w relacji do udokumentowanych złóż. Uruchomienie inwestycji w tym sektorze oznaczać będzie wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które przełożą się na utworzenie kilku tysięcy miejsc pracy, zwiększenie zysków przedsiębiorców i przyniosą ogromne wpływy podatkowe Skarbowi Państwa i lokalnym samorządom.

Niestety, istniejące regulacje prawne nie stwarzają przyjaznych warunków dla podejmowania nowych projektów górniczych. Analiza przeprowadzona przez Lewiatana jednoznacznie wskazuje, że żaden nowy projekt wydobywczy w obszarze miedzi i srebra w Polsce nie jest opłacalny na skutek wprowadzenia w 2012 r. podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Podczas konferencji eksperci oraz zaproszeni goście będą rozmawiać o możliwych rozwiązaniach, które pozwolą na prowadzenie opłacalnych projektów górniczych w Polsce. Przedstawimy także propozycje zmian do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

W dyskusji udział wezmą:

Piotr Spaczyński, Partner Zarządzający w SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

Przemysław Pruszyński, Ekspert Konfederacji Lewiatan, Sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Jerzy Materna, Poseł na Sejm (klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość)

Przedstawiciel samorządu lubuskiego

Przedsiębiorcy

POWRÓT