Kasy Fiskalne - kryteria i warunki techniczne (projekt 2012)

Data sporządzenia: wtorek, 2 października 2012
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo/organ administracji

Rozporządzenie określa:
- szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
- sposób oznaczenia pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania,
- dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzeniu jej do obrotu,
- dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
- okres, na który jest ono wydawane,
- zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz