IV ustawa deregulacyjna

Data sporządzenia: piątek, 18 października 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT, CIT/PIT, Akcyza, CŁO
Status: Prace rządowe

Projekt ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej jest kolejnym pakietem zmian o charakterze deregulacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie z uzasadnieniem autora celem tych regulacji jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności.


Propozycje zmian to m.in.:


1. „Pakiet portowy” – skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do
24 godzin, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO),
2. Wyłączenie z VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych),
3. Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy (uproszczenie procedur związanych z zatrudnieniem pracownika),
4. Zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych, ułatwienie rozliczeń podatkowych),
5. Uproszczenie rozliczeń podatkowych, w przypadku, gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pomocą kasy rejestrującej (ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego z podatkiem od towarów i usług),
6. Ułatwienia  w zakresie podatku akcyzowego (m.in. wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego „Wiążącej informacji akcyzowej”, umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego.
     
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz