E-Akademia Lewiatana - Split-payment i biała lista

Rodzaj: Szkolenie online Merytoryczne
Data wydarzenia: piątek, 10 lipca 2020, 12:00

Zasady działania MPP oraz kwestie praktyczne związane z jego stosowaniem wywołują wiele obaw wśród polskich przedsiębiorców. Wiele pytań powstaje w związku z nowym narzędziem weryfikacji kontrahentów, czyli tzw. białą listą. Zagadnienia webinarium skoncentrowane będą wokół praktycznych problemów i najczęściej występujących wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów dot. split-payment i białej listy – przede wszystkim dotyczących zakresu zastosowania przepisów, możliwości uniknięcia sankcji, weryfikacji kontrahentów zagranicznych, a także szczególnych sposobów regulowania zobowiązań.

Link do rejestracji - TUTAJ

Zakres merytoryczny webinarium:

Biała lista

• Co i kiedy należy sprawdzić na białej liście

• Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US

• Sankcje (wyłączenie z KUP, solidarna odpowiedzialność; sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”)

• Działalnie w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy

• Problemy praktyczne białej listy: kompensaty, rachunku cesyjne, płatność kartą, faktoring, zapłata na rzecz komornika Mechanizm działania Split-paymentu

1. Zmiany w zakresie mechanizmu od 1 listopada 2019 r. • Podmioty zobowiązane do obligatoryjnego stosowania (oznaczanie faktur i zapłata w MPP)

• Dysponowanie środkami na rachunku VAT (zapłata innych podatków, ZUS, zwroty z rachunku VAT)

• Przelewy zbiorcze

• Odpowiedzialność solidarna

• Inne istotne zmiany

2. Sankcje za nieprawidłowości

3. Problemy praktyczne związane ze split-paymentem: płatność gotówką, płatność kartą, przelewy w walutach obcych, określenie wartości transakcji, świadczenia kompleksowe, korekty, oznaczanie wszystkich faktur jako MPP.

Uczestnik po szkoleniu uzyska: niezbędną wiedzę na temat obowiązków i stanowiska organów podatkowych dotyczących płatności na rachunki znajdujące się na białej liście oraz mechanizmu podzielonej płatności, a w konsekwencji będą mogli uniknąć sankcji podatkowych za naruszenie tych obowiązków.

Cel webinarium: Prezentacja w formie wykładu dotycząca praktycznych aspektów stosowania nowego narzędzia do sprawdzania kontrahentów – tzw. białej listy podatników oraz mechanizmu podzielonej płatności, czyli split payment w VAT - w tym zasady zastosowania, obowiązki przedsiębiorcy i obciążenia z nim związane.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli:

• działów księgowości

• działów zajmujących się płatnościami i fakturowaniem

• działów finansowych

Zagadnienia omówi Maciej Wilczyński, Radca prawny z kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

Serdecznie zapraszamy!

KOSZT UDZIAŁU W WEBINARIUM:

Firma będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 100 PLN (+23%VAT)
Firma nie będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 250 PLN (+23%VAT)

POWRÓT