Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
Rodzaj: Dyrektywa UE
Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
Status: Rada UE

 

Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Projektowana Dyrektywa, zwana także „dyrektywą przeciw unikaniu opodatkowania”, wchodzi w skład opracowanego przez Komisję Europejską pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowana. Zakłada wprowadzenie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania w sześciu obszarach:

1)   możliwość odliczania odsetek od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane;

2)   opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu;

3)   klauzula odstąpienia od zwolnienia na rzecz metody zaliczenia;

4)   klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania;

5)   zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych;

6)   ramy prawne neutralizujące skutki rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Projektowana dyrektywa wywodzi się z planu działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania przedsiębiorstw przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 17 czerwca 2015 r. Określa on prawnie wiążące zasady mają umożliwić państwom członkowskim skuteczne przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa w sposób, który zapewnia utrzymanie zbiorowej konkurencyjności państw członkowskich oraz poszanowanie jednolitego rynku, swobód traktatowych, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i ogólnie prawa unijnego.  

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz