Co wiesz o zmianach podatkowych? - badanie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

wtorek, 6 sierpnia 2019

Przedstawiciele przedsiębiorców sygnalizują, że ważnym problemem dla osób sprawujących funkcje podatkowe i finansowe jest brak wystarczającej wiedzy członków zarządu (przede wszystkim zagranicznych) o istotnych zmianach podatkowych i wiążących się z nimi szansach i zagrożeniach.

Brak wsparcia wewnętrznego oraz zewnętrznego często powoduje, że świadomość podatkowa w ramach przedsiębiorstwa spoczywa na barkach bardzo wąskiej grupy osób a w skrajnych przypadkach jednej osoby - głównego księgowego.

Jednocześnie rośnie presja związana z wprowadzaniem nowych kar za nieprawidłowości w rozliczaniu podatków, nawet jeżeli są one niezawinione. W związku z tym za uzasadnione uznajemy przeprowadzenie ankiety, której celem będzie stwierdzenie, czy wiedza o istotnych zmianach podatkowych wychodzi poza działy podatkowe, księgowe i finansowe, oraz w jakim zakresie.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi chcemy stworzyć obraz świadomości podatkowej na poziomie zarządów oraz osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe.

Po przeprowadzeniu ankiety przygotowany zostanie raport, w którym omówione zostaną wyniki badania i odpowiedzi na poszczególne pytania. Pozwoli to na ocenę sytuacji oraz umożliwi zaproponowanie rozwiązań mających na celu udzielenie pomocy podatnikom w unikaniu zagrożeń i lepszym wykorzystywaniu możliwości, które dają przepisy podatkowe poprzez określenia modeli współpracy a także celów i form nowoczesnej i skutecznej edukacji podatkowej.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pytań oraz raportu jest Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan - Arkadiusz Łagowski, alagowski@radapodatkowa.pl 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

POWRÓT