CIT Nowelizacja 2016 - Stawka 15 %, Opodatkowanie Aportów i Inne Zmiany

Data sporządzenia: poniedziałek, 29 lutego 2016
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza kilka fundamentalnych zmian w konstrukcji obydwu podatków.

Najbardziej głośną i reklamowaną zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników do 15 %. Projekt nie przewiduje analogicznej zmiany dla przedsiębiorców osób fizycznych. Jednocześnie w projekcie przewiduje się ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych.

Kolejną istotna zmianą jest modyfikacja opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport. Propozycja odchodzi od ustalania wartości przychodu poprzez odnoszenie się do wartości nominalnej obejmowanych udziałów/akcji, na rzecz określenia tego przychodu w wartości wkładu ustalonego w umowie spółki lub w podobnym akcie.

W projekcie przewiduje się także zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łączenia, podziału oraz wymiany udziałów.  Przesłanka wyłączająca zwolnienie dotychczas brzmiąca: „nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania” zostaje zastąpiona brzmieniem: „gdy głównym lub jednym z głównych celów […] jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania”.

Dodatkowo w powyższym zakresie dodano domniemanie zgodnie z którym stwierdzenie, iż danej czynności nie dokonuje się w uzasadnionych celach ekonomicznych wystarcza do przyjęcia, że zasadniczym celem lub jednym z zasadniczych celów tej czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Powyższe przepisy uzupełniono też o „wymianę udziałów”.

Przy okazji doprecyzowano pojęcie „unicestwienie” z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c CIT (art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 pkt 3 PIT) poprzez zastrzeżenie, że obejmuje ono również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji). 

Projekt przewiduje ponadto uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT) oraz wskazane przykładowych sytuacji przypadków, w których dochód nierezydenta uznaje się jednoznacznie za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dla celów ustalania ograniczonego obowiązku podatkowego (CIT).

Z kolei w art. 21 ust. 3 pkt 4 dodano zapis dotyczący beneficial owner, a w art. 26 ust. 1f wprowadzono wymóg uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spółka oraz zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem.

Więcej o projekcie: Rafał Iniewski

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz