Broszura informacyjna z opisami struktury pliku JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M oraz JPK_V7K

środa, 12 lutego 2020

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną wraz z opisanymi strukturami logicznymi pliku JPK_VAT. Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M oraz JPK_V7K zostały udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. - https://www.gov.pl/attachment/1fe782e7-892a-42e6-8202-1e57b61881bc 

Poinformowało także, że do końca lutego 2020 r. planuje uruchomić środowisko testowe dla jednolitych plików kontrolnych. Celem udostępnienia środowiska testowego jest weryfikacja poprawności działania nowej bramki API. - https://www.gov.pl/web/finanse/srodowisko-testowe-dla-wysylki-jpkv7m-i-jpkv7k

JPK_VAT z częścią ewidencyjną i deklaracyjną Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa,
  • od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Nowy JPK_VAT dotyczyć będzie rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
POWRÓT