Bezpłatne Szkolenia dla MŚP

Data konferencji: wtorek, 21 czerwca 2011, 12:00

Szkolenia będą się odbywały w w/w terminach w siedzibie RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiał szkoleniowy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz poczęstunek.
Wykładowca: Wiktoria Śliwińska – biegły rewident, stały współpracownik RIPH
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na Kartach Zgłoszeniowych (w załączeniu).

Dane do kontaktu:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno
tel 65 529 56 56, fax. 65 529 67 41
www.riph.pl