Akcyza na e-papierosy i wyroby nowatorskie

Data sporządzenia: czwartek, 22 czerwca 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Akcyza
Status: Ministerstwo Finansów

 

Konsultujemy projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada opodatkowanie akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich.

Proponowane w projekcie zmiany to:

1) opodatkowanie płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (stawka akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych ma wynosić 0,7 zł/1 mililitr, natomiast dla wyrobów nowatorskich 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,

2) obowiązek produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym lub produkcja poza składem podatkowym z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy,

3) stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm w przypadku przywozu z krajów Unii Europejskich i spoza obszaru UE płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przez podróżnych,

4) obowiązek oznaczania znakami akcyzy (banderolami) płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.