0% PIT dla młodych

Data sporządzenia: czwartek, 13 czerwca 2019
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt zmian w ustawie o PIT, który zakłada wprowadzenie zwolnienia z tego podatku dla osób do 26. roku życia uzyskujących przychody ze stosunku pracy i umów zleceń.