Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Propozycje zmian w Ordynacji Podatkowej

  środa, 27 listopada 2013

  Zdaniem Rady Podatkowej w kodeksie podatkowym, który zastąpiłby obecną Ordynację podatkową, jak chce nowy minister finansów, konieczne jest przyjęcie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako ustanowionej reguły w prawie podatkowym zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Poselski projekt nowelizacji ustawy akcyzowej

  środa, 27 listopada 2013
  Data sporządzenia: środa, 27 listopada 2013
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym autorstwa posłów klubu parlamentarnego Solidarna Polska.

  czytaj więcej
 • Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

  środa, 20 listopada 2013
  Data sporządzenia: środa, 20 listopada 2013
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Podatki lokalne
  Status: Sejm

  W projekcie z dnia 4 listopada 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych zawarto propozycje nadania nowego brzmienia m. in. definicji budynku i budowli w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). 

  czytaj więcej