Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotów podatku VAT

  piątek, 31 października 2014
  Data sporządzenia: piątek, 31 października 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

   Konsultacje rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

  1) wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, oraz
  2) w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

  czytaj więcej
 • Zmiany w zakresie podpisywania dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej

  wtorek, 28 października 2014
  Data sporządzenia: wtorek, 28 października 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia z dnia 21 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie ws. określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

  piątek, 19 września 2014
  Data sporządzenia: piątek, 19 września 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt z dnia 5 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art.  98  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

  czytaj więcej
 • Nowelizacja VAT (uszczelnienie systemu)

  wtorek, 16 września 2014
  Data sporządzenia: wtorek, 16 września 2014
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm

  Projekt z dnia 10 września 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest  dostosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do prawa unijnego wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

  czytaj więcej
 • Akcyza Duża Nowelizacja 2014

  piątek, 29 sierpnia 2014
  Data sporządzenia: środa, 20 sierpnia 2014
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Akcyza
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zgodnie z deklaracją Ministerstwa Finansów ma na celu uproszczenie  przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych,  które   dotyczą   podmiotów   prowadzących   działalność   gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.

  czytaj więcej
 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

  środa, 13 sierpnia 2014
  Data sporządzenia: środa, 13 sierpnia 2014
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Prace rządowe

  Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj więcej