Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Konsultacje ustawy PIT/CIT - propozycja ulgi na przedszkola i żłobki

  poniedziałek, 30 marca 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 30 marca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on realizację deklaracji Pani Premier o wzmocnieniu polityki prorodzinnej i wsparciu obywateli wychowujących dzieci. Zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

  czytaj więcej
 • Konsultacje projeku ustawy akcyzowej

  czwartek, 26 marca 2015
  Data sporządzenia: czwartek, 26 marca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 23 marca br. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

  czytaj więcej
 • Konsultacje kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej

  wtorek, 24 marca 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 24 marca 2015
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: OPP
  Status: Etap przedlegislacyjny

  Konsultujemy projekt kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

  czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia określającego listę Rajów Podatkowych

  poniedziałek, 16 lutego 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 16 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej - wdrożenie ustawodawstwa FATCA

  piątek, 13 lutego 2015
  Data sporządzenia: piątek, 13 lutego 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 6 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Akt ten stanowi realizację zapisów podpisanej w dniu 7 października 2014 r. umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrażania ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług

  środa, 11 lutego 2015
  Data sporządzenia: środa, 11 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia wprowadza rozwiązania prawne wynikające z zawartego przez Polskę Memorandum o Porozumieniu miedzą Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministrami Obrony innych państw, dotyczącym utworzenia administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz Porozumieniem wykonawczym między Rządem RP a Rządem USA do Umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP dotyczącym procedur celnych.

  czytaj więcej