Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Nowelizacja ustawy o CIT - projekt PIS

  piątek, 27 listopada 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 15 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Etap przedlegislacyjny
  Nowelizacja ustawy o CIT wg projektu partii Prawo i Sprawiedliwość wraz z opinią Rady Podatkowej. czytaj więcej
 • Nowa ustawa o VAT - projekt PIS

  piątek, 27 listopada 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 15 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Etap przedlegislacyjny
  Projekt ustawy o VAT zaprezentowany przez partię Prawo i Spawiedliwość wraz z oceną dokonaną przez Radę Podatkową. czytaj więcej
 • Rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej - kontrola, interpretacje, odsetki i inne

  poniedziałek, 16 listopada 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 16 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r., które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej
 • Wzory deklaracji VAT

  środa, 4 listopada 2015
  Data sporządzenia: środa, 4 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy rozporządzenia Ministra Finansów:

  1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz
  2) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

  czytaj więcej
 • Warunki zwolnień w akcyzie (rozporządzenie)

  poniedziałek, 26 października 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 26 października 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 20 października 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

  czytaj więcej
 • Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - konsultacje

  poniedziałek, 12 października 2015

  Konsultujemy projekt dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - główne założenia projektu" wraz z załącznikiem nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka".

  czytaj więcej