Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

  środa, 17 lutego 2016
  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
  Status: Rada UE

  Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  czytaj więcej
 • Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  środa, 17 lutego 2016
  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja CIT/PIT/SDG

  środa, 27 stycznia 2016
  Data sporządzenia: środa, 27 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś. euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

  czytaj więcej
 • Nowy projekt Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego

  czwartek, 21 stycznia 2016
  Data sporządzenia: wtorek, 29 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Nowa wersja klauzuli obejścia prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  wtorek, 19 stycznia 2016
  Data sporządzenia: wtorek, 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej
 • Wyższa kwota wolna od podatku

  środa, 9 grudnia 2015
  Data sporządzenia: środa, 9 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Konsultujemy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od odób fizycznych!

  Projekt zawiera propozycję podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 1 440 zł rocznie, co odpowiada podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Obecnie kwota ta wynosi 556,02 zł co odpowiada 3 091 zł dochodu rocznie.

  czytaj więcej